Erica Iman

Poros 36

Black Iron on Paper

8 x 6 x 1 inches